Durata cursului: 40 ore

Tipul cursului: curs on-line organizat pe platforma tip e-learning.

DESCRIERE

Ce este antreprenoriatul? • Antreprenoriatul reuneşte toate aspectele legate de înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor şi presupune identificarea şi valorificarea unor oportunităţi de afaceri. • Dezvoltarea unei activităţi de antreprenoriat este caracteristică persoanelor cu multă iniţiativă, capacitate de asumare a riscurilor, putere de convingere şi spirit prudent.

4. Ce înseamnă a fi antreprenor? Cuvinte cheie: • INIŢIERE • RISC • INOVAŢIE • ORGANIZARE În concluzie, antreprenorul este persoana care, asumându-şi riscul, investeşte bani, energie (sănătate), timp pentru a produce bunuri sau servicii, în scopul obţinerii unor beneficii personale pentru sine şi pentru familia sa.

CAPITOLE/MODULE ABORDATE

1. Introducere în antreprenoriat

2. Cadrul legal al administrării afacerilor

3. Management strategic si teme orizontale

4. Managementul afacerii şi planificarea resurselor

5. Marketing si promovarea afacerii

6. Management financiar

7. Intocmirea planului de afaceri


COMPETENTE DOBANDITE

La finalizarea cursului, cursantii vor fi capabili sa :

- faca o analiza macroeconomica

- faca o analiza organizationala

- infiinteze o societate

- faca o planificare manageriala

- managerieze resursele umane

- comunice, sa ia decizii și sa negocieze in afaceri

- promoveze afacerea

- inteleaga Macheta financiară

- intocmeasca un plan de afaceri

La sfarsitul programului de formare si dupa sustinerea si promovarea examenului, cursantii vor primi certificate de participare dobandind competente specifice antreprenoriatului.



JOI 09 AUGUST ORA 16.45 – 22.45

CUPRINSUL MODULULUI:

1.1 Antreprenoriat și antreprenor. Noțiuni generale (definiții, caracteristici, tipologii, obligații)

1.2 Procesul antreprenorial

1.3 Ideile de afaceri și evaluarea acestora

1.4 Analiză macroeconomică; Analiză organizațională

1.5 GLOSAR DE TERMENI

VINERI 10 AUGUST 08-12

CUPRINSUL MODULULUI:

2.1 Cadrul legislativ în România

2.2 Etapele înființării unei organizații. Întreprinderile mici și mijlocii

2.2 Caracteristici și noțiuni juridice generale privind societățile comerciale

LUNI 13.08.2018 16:45-22:45

CUPRINSUL MODULULUI:

3.1 Notiuni generale - Misiune, viziune, obiective si strategii ale unei firme

3.2 Inovare si strategii de afaceri

3.3 Tema orizontala Egalitatea de sanse

3.4 Tema orizontala Dezvoltare durabila

3.5 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC)

3.5 Inovarea sociala


MARTI 14.08.2018 16:45-22:45

CUPRINSUL MODULULUI:

4.1 Planificarea manageriala

4.2 Managementul resurselor umane

4.3 Comunicare, luarea deciziilor și negociere in afaceri

4.4 Logistica şi managementul producţiei




JOI 16.08.2018 8:00-16:00

CUPRINSUL MODULULUI:

5.1 Notiuni introductive

5.2 Planificarea de marketing

5.3 Analiza si segmentarea pietei

5.4 Mixul de marketing

5.5 Conceptul de mix de marketing

5.6 Politica de produs

5.7 Politica de pret

5.8 Politica de distributie

5.9 Politica de promovare - Comportamentul consumatorului - Etica în afaceri



VINERI 17.08.2018 8:00-12:00


CUPRINSUL MODULULUI:

6.1 Bilanţul contabil

6.2 Contul de profit şi pierdere

6.3 Amortizarea

6.4 Salarizarea

6.5 Indicatori

6.6 Analiza cost-beneficiu

LUNI  - 20 AUGUST 2018 orele 17.45 – 23.45

PREZENTAREA REZULTATELOR TESTELOR DE EVALUARE INTIALA

RECAPITULARE FINALA

SUSTINEREA EXAMENULUI FINAL