Durata cursului: 40 ore

Tipul cursului: curs on-line organizat pe platforma tip e-learning.

DESCRIERE

Ce este antreprenoriatul? • Antreprenoriatul reuneşte toate aspectele legate de înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor şi presupune identificarea şi valorificarea unor oportunităţi de afaceri. • Dezvoltarea unei activităţi de antreprenoriat este caracteristică persoanelor cu multă iniţiativă, capacitate de asumare a riscurilor, putere de convingere şi spirit prudent.

4. Ce înseamnă a fi antreprenor? Cuvinte cheie: • INIŢIERE • RISC • INOVAŢIE • ORGANIZARE În concluzie, antreprenorul este persoana care, asumându-şi riscul, investeşte bani, energie (sănătate), timp pentru a produce bunuri sau servicii, în scopul obţinerii unor beneficii personale pentru sine şi pentru familia sa.

CAPITOLE/MODULE ABORDATE

1. Introducere în antreprenoriat

2. Cadrul legal al administrării afacerilor

3. Management strategic si teme orizontale

4. Managementul afacerii şi planificarea resurselor

5. Marketing si promovarea afacerii

6. Management financiar

7. Intocmirea planului de afaceri


COMPETENTE DOBANDITE

La finalizarea cursului, cursantii vor fi capabili sa :

- faca o analiza macroeconomica

- faca o analiza organizationala

- infiinteze o societate

- faca o planificare manageriala

- managerieze resursele umane

- comunice, sa ia decizii și sa negocieze in afaceri

- promoveze afacerea

- inteleaga Macheta financiară

- intocmeasca un plan de afaceri

La sfarsitul programului de formare si dupa sustinerea si promovarea examenului, cursantii vor primi certificate de participare dobandind competente specifice antreprenoriatului.MARȚI 21 AUGUST ORA 16.45 – 22.45

DESCHIDEREA CURSULUI ONLINE “COMPETENTE ANTREPRENORIALE”.

PREZENTAREA FORMATORILOR: NICULESCU ANA MARIA, COPACI EMILIA

CUPRINSUL MODULULUI:

                1.1 Antreprenoriat și antreprenor. Noțiuni generale (definiții, caracteristici, tipologii, obligații)

                1.2 Procesul antreprenorial

                1.3 Ideile de afaceri și evaluarea acestora

                1.4 Analiză macroeconomică; Analiză organizațională

                1.5 GLOSAR DE TERMENI


MIERCURI 22  AUGUST orele  17.30 – 23.30

MODULUL II:  CADRUL LEGAL AL ADIMINISTRĂRII AFACERILOR

CUPRINSUL MODULULUI:

2.1 Cadrul legislativ în România

2.2 Etapele înființării unei organizații. Întreprinderile mici și mijlocii

2.2 Caracteristici și noțiuni juridice generale privind societățile comerciale


JOI 23.08.2018 orele  16.45 - 22.45

MODUL III – MANAGEMENT STRATEGIC SI TEME ORIZONTALE

 CUPRINSUL MODULULUI:

3.1 Notiuni generale - Misiune, viziune, obiective si strategii ale unei firme

3.2 Inovare si strategii de afaceri

3.3 Tema orizontala Egalitatea de sanse

3.4 Tema orizontala Dezvoltare durabila

3.5 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC)

3.5 Inovarea sociala


VINERI 24.08.2018 orele  14.15 - 22.15

MODULUL IV - MANAGEMENTUL AFACERII ŞI PLANIFICAREA RESURSELOR

CUPRINSUL MODULULUI:

4.1 Planificarea manageriala

4.2 Managementul resurselor umane

4.3 Comunicare, luarea deciziilor și negociere in afaceri

4.4 Logistica şi managementul producţiei

PREZENTARE MATERIALE INFORMATIVE , STUDIU DE CAZ, PLAN DE AFACERI


LUNI 27.08.2018 orele 08.00 – 12.00; 17.30-19.30

MODUL V – MARKETING SI PROMOVAREA AFACERII

CUPRINSUL MODULULUI:

5.1 Notiuni introductive

5.2 Planificarea de marketing

5.3 Analiza si segmentarea pietei

5.4 Mixul de marketing

5.5 Conceptul de mix de marketing

5.6 Politica de produs

5.7 Politica de pret

5.8 Politica de distributie

5.9 Politica de promovare - Comportamentul consumatorului - Etica în afaceri

PREZENTARE MATERIALE INFORMATIVE , STUDIU DE CAZ DOMENIUL ANTREPRENORIAL–

CHESTIONARE/TESTE EVALUARE  A CUNOSTINTELOR


MARTI 28.08.2018 orele 17.30 – 21.30

CUPRINSUL MODULULUI:

MODUL VI – MANAGEMENT FINANCIAR

6.1 Bilanţul contabil

6.2 Contul de profit şi pierdere

6.3 Amortizarea

6.4 Salarizarea

6.5 Indicatori

6.6 Analiza cost-beneficiu

PREZENTARE MATERIALE INFORMATIVE , STUDIU DE CAZ DOMENIUL ANTREPRENORIAL

CHESTIONARE/TESTE EVALUARE A CUNOSTINTELOR -  REZULTATE, DISCUTII, EXPLICATII –

PREZENTARE METODOLOGIE EXAMINARE FINALA ONLINE

 

MIERCURI  - 29 AUGUST 2018 orele 17.30 – 21.30

PREZENTAREA REZULTATELOR TESTELOR DE EVALUARE INTIALA

RECAPITULARE FINALA

SUSTINEREA EXAMENULUI FINAL

 

ACEST CALENDAR DE DESFASURARE A CURSULUI ON LINE DE “COMPETENTE ANTREPRENORIALE” POATE SUFERI MODIFICARI STABILITE, IN MOD OBIECTIV, DE COMUN ACORD